Skip to content
Free shipping on orders over SEK 300
Language

Vår historia

Inspirationen för Personal Touch’s produkter och identitet är Sverige och dess tillhörande natur. Att värna om den sköra natur vi har i världen varit våra ledord. Personal Touch’s produkter ska inte skada den natur som den är uppkommen från. Eftersom våra produkter är producerade i Sverige så hade ett annat scenario varit helt uteslutande.

Vi vill att den svenska skogen och naturen ska prägla våra produkter och vår företagsidentitet.  Våra produkter ska inte innehålla någonting som i slutändan hämmar våra kunder eller vår natur. Det är någonting som vi aldrig kommer att tumma på.

Hur uppkom idén?

Den personliga kontakten gentemot kunder och återförsäljare är centralt för oss. Därför uppkom idén att skapa ett sammanhang där kunden blir involverad och kan knyta an till oss på ett personligt plan.

Genom våra produkter ville vi kunna förmedla en gemenskap där både kunderna och företaget känner ett gemensamt engagemang för kvalitet, miljötänk och naturliga produkter som håller vad de lovar.

The natural choice, for people who cares.